Cách nhận trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp do COVID cho NLĐ đang làm việc tại doanh nghiệp theo Nghị định 116

Nghị định 116 của chính phủ đưa ra rất đúng lúc, giúp cho người lao động cũng như doanh nghiệp nhận được hỗ trợ, bớt đi những khó khăn trong cuộc sống sau đại dịch. Cùng với đó, mọi người dân đang rất trông ngóng vào cách hướng dẫn để nhận được hỗ trợ này. Trong đó, có thể kể đến hai đối tượng chính:

  • Đối tượng người lao động đang làm việc tại Doanh nghiệp
  • Đối tượng người lao động đã từng đóng bảo hiểm nhưng hiện tại đang thất nghiệp

Bài viết này tập trung hướng tới hướng dẫn cho đối tượng lao động đang làm việc tại Doanh nghiệp

ĐỐI TƯỢNG NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐANG LÀM VIỆC TẠI DOANH NGHIỆP

Có một việc rất nhiều cá nhân đang làm việc trong doanh nghiệp hiểu nhầm, đó là đang làm việc tại Doanh nghiệp thì không được nhận trợ cấp. Tuy nhiên, thực tế thì đây chính là đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tiên.

Vì vậy, người lao động tại doanh nghiệp sẽ được hưởng trợ cấp từ cơ quan nhà nước với mức đóng cụ thể như sau :

TTThời gian tham gia đóng BHTN chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp của NLĐMức hỗ trợ (đồng/người)
1Dưới 12 tháng1.800.000
2Từ đủ 12 tháng đến dưới 60 tháng2.100.000 
3Từ đủ 60 tháng đến dưới 84 tháng2.400.000 
4Từ đủ 84 tháng đến dưới 108 tháng2.650.000 
5Từ đủ 108 tháng đến dưới 132 tháng2.900.000 
6Từ đủ 132 tháng trở lên3.300.000 

Vậy người lao động đã đóng bảo hiểm ( Bao gồm bảo hiểm thất nghiệp) hãy liên lạc ngay đến quản lý nhân sự / bảo hiểm của doanh nghiệp mình hoặc giám đốc với doanh nghiệp nhỏ để nhận trợ cấp nhé.

HƯỚNG DẪN CỦA CƠ QUAN BẢO HIỂM CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI DOANH NGHIỆP

Có một việc rất đáng mừng là cơ quan bảo hiểm sẽ hỗ trợ hết mức cho doanh nghiệp. Người lao động đang làm việc tại doanh nghiệp sẽ không phải tự kê khai thông tin mà chỉ kiểm tra và gửi lại.

Trình tự thực hiện như sau :

Đây là hướng dẫn tại Quyết định 28/2021/QĐ-TTg về thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động (NLĐ) và người sử dụng lao động (NSDLĐ) bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp (BHTN).

Theo đó, trình tự, thủ tục thực hiện đối với NLĐ đang tham gia BHTN như sau:

– Cơ quan BHXH lập danh sách NLĐ đang tham gia BHTN theo Mẫu số 01 gửi NSDLĐ.

Chậm nhất đến hết ngày 20/10/2021, cơ quan BHXH hoàn thành việc gửi danh sách đến tất cả NSDLĐ và công khai thông tin danh sách NLĐ thuộc đối tượng hỗ trợ trên trang thông tin điện tử của BHXH cấp tỉnh.

– Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được danh sách do cơ quan BHXH gửi, NSDLĐ công khai danh sách NLĐ thuộc đối tượng được hỗ trợ để NLĐ biết, đối chiếu, bổ sung thông tin (nếu có);

Sau đó, NSDLĐ lập và gửi danh sách NLĐ có thông tin đúng, đủ và NLĐ tự nguyện không nhận hỗ trợ theo Mẫu số 02 đến cơ quan BHXH.

– Trường hợp có thông tin NLĐ cần điều chỉnh thì NSDLĐ lập theo Mẫu số 03, kèm theo hồ sơ chứng minh thông tin điều chỉnh theo quy định đến cơ quan BHXH chậm nhất đến hết ngày 10/11/2021.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được danh sách NLĐ đúng, đủ thông tin và trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được danh sách NLĐ điều chỉnh thông tin do NSDLĐ gửi, cơ quan BHXH chi trả tiền hỗ trợ, khuyến khích chi trả qua tài khoản ngân hàng của NLĐ.

Trường hợp không chi trả hỗ trợ, cơ quan BHXH thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Quyết định 28/2021/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 01/10/2021.

Đây là hướng dẫn của Cán bộ cơ quan bảo hiểm quận Tây Hồ

Bước 1: Nhận mẫu 01 của cơ quan bảo hiểm xã hội – Cán bộ BHXH sẽ gửi email đến cho doanh nghiệp. Danh sách xác nhận thông tin người lao động tham gia BHTN nhận hỗ trợ theo QĐ số 28/QĐ-TTg về địa chỉ mail đăng ký nhận thông báo của đơn vị.
Bước 2: Từ Mẫu 01, chuyển thông tin đến người lao động, đối chiếu dữ liệu  giữa người lao động với mẫu 01, lệch thời gian tham gia thất nghiệp tập hợp lại và thông báo lại cho cơ quan bảo hiểm, nếu ko lệch chuyển sang bước 3
Bước 3: Điền các thông tin còn trống trong biểu mẫu 01
Bước 4: Nộp mẫu 02 (không bao gồm những người bị lệch thời gian tham gia BHTN so với mẫu 01-trường hợp lệch sẽ hướng dẫn làm sau) theo hồ sơ 600i sau khi xác nhận thông tin với bảo hiểm.

Như vậy, người lao động làm tại doanh nghiệp chỉ cần đối chiếu và bổ sung thông tin để phản hồi lại cơ quan bảo hiểm. Nếu chưa có tài khoản ngân hàng hãy tạo ngay để nhận được hỗ trợ từ cơ quan bảo hiểm.

Lưu ý : TOPA đang hỗ trợ cho toàn bộ khách hàng doanh nghiệp của mình thực hiện thủ tục này để bảo vệ quyền lợi cho người lao động.

Liên lạc Topa.vn để nhận tư vấn và nhận thông tin trợ cấp này nhé

Chat Zalo với tư vấn viên TOPA Chat Facebook với tư vấn viên TOPA