Điều chỉnh mức đóng BHXH bắt buộc từ 01/07/2021

Tháng 7/2021 đang là thời điểm các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn về việc kinh doanh do dịch bệnh đang diễn ra phức tạp. Chính vì lẽ đó, các cơ quan nhà nước đang tìm phương án hỗ trợ cho doanh nghiệp bằng nhiều hình thức. Chính vì vậy, Chính phủ cũng đưa ra thông tin mới cập nhật từ Tháng 07/2021 để hỗ trợ cho doanh nghiệp liên quan đến Bảo hiểm

Thông tin nghị Quyết 68/NQ-CP về giảm mức đóng

Theo Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Theo đó, Nghị quyết 68/NQ-CP nêu 12 chính sách hỗ trợ NLĐ, DN khó khăn do Covid-19 như sau:

1. Chính sách giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Người sử dụng lao động được áp dụng mức đóng bằng 0% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong 12 tháng. Thời gian từ ngày 1/7/2021 đến hết ngày 30/6/2022. Áp dụng : cho người lao động thuộc đối tượng áp dụng chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (trừ cán bộ, công chức, viên chức, người thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, người lao động trong các cơ quan của Đảng, Nhà nước, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập được hưởng lương từ ngân sách nhà nước). Người sử dụng lao động hỗ trợ toàn bộ số tiền có được từ việc giảm đóng Quỹ Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động phòng chống đại dịch COVID-19.

Ngoài ra, người lao động còn được hỗ trợ nhiều thông tin hơn tại nghị quyết này.

  • Chính sách tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất
  • Chính sách hỗ trợ đào tạo duy trì việc làm cho người lao động
  • Chính sách hỗ trợ người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương
  • Chính sách hỗ trợ người lao động ngừng việc
  • Chính sách hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động
  • Chính sách hỗ trợ bổ sung và trẻ em
  • Chính sách hỗ trợ hộ kinh doanh

Chi tiết xem tại Nghị quyết trên, do nội dung bài viết tập trung vào mức đóng Bảo hiểm xã hội mới

So sánh với trước đây về mức đóng bảo hiểm xã hội

Với chính sách giảm mức đóng Bảo hiểm lao động, bệnh nghề nghiệp xuống 0% (áp dụng từ ngày 01/07.2021 đến hết ngày 30/06/2022). Số tiền không đóng vào quỹ này sẽ dùng để chăm lo cho người lao động để phòng chống dịch Covid-19.

Như vậy, thực tế số chi phí được giảm là 0,5% từ mức 32% xuống 31.% với tổng mức đóng bảo hiểm xã hội của doanh nghiệp

Doanh nghiệp hãy lưu ý về nghị quyết này!

TOPA- Smart Accounting Solution- Giải pháp kế toán thông minh TOPA

Email: contact@topa.vn

Webside: http://Topa.vn

Hotline: 0888.005.630

Chat Zalo với tư vấn viên TOPA Chat Facebook với tư vấn viên TOPA