DOANH NGHIỆP NÀO ĐƯỢC GỘP BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2021

Gộp BCTC là gì?

Gộp báo cáo tài chính là việc cộng kỳ kế toán năm đầu tiên (hoặc năm cuối cùng) với kỳ kế toán tiếp theo (hoặc với kỳ kế toán trước đó).

Như vậy, thay vì hàng năm bạn phải lập báo cáo tài chính và làm quyết toán thuế TNDN, thì hiện tại khi áp dụng gộp báo cáo tài chính bạn chỉ phải:

  • Lập báo cáo tài chính và làm quyết toán thuế TNDN một lần vào năm sau (nếu gộp năm đầu và năm sau).
  • Hoặc bạn lập báo cáo tài chính và làm quyết toán thuế TNDN một lần vào năm nay (nếu gộp năm nay và năm cuối cùng do giải thể, chia tách, sáp nhập… vào đầu năm cuối).
  • Tổng cộng kỳ kế toán năm của hai năm gộp lại phải ngắn hơn 15 tháng.

Tại sao nên gộp BCTC?

 Việc gộp BCTC giúp doanh nghiệp thuận tiện hơn nếu chưa thuế được kế toán và tiết kiệm chi phí, thời gian cho việc thuê các đơn vị cung cấp dịch vụ.

Điều kiện để được gộp BCTC 

Để được gộp báo cáo tài chính thì phải đáp ứng được điều kiện kỳ kế toán năm đầu tiên (2 năm gộp lại) hoặc kỳ kế toán năm cuối cùng (2 năm gộp lại) phải ngắn hơn 15 tháng.

Căn cứ pháp lý cho điều kiện này là khoản 4, điều 12 luật kế toán số 88/2015/QH13 do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng thông qua ngày 20 tháng 11 năm 2015, có hiệu lực từ ngày 01/01/2017, cụ thể:

“ Điều 12. Kỳ kế toán…

… Trường hợp kỳ kế toán năm đầu tiên hoặc kỳ kế toán năm cuối cùng có thời gian ngắn hơn 90 ngày thì được phép cộng với kỳ kế toán năm tiếp theo hoặc cộng với kỳ kế toán năm trước đó để tính thành một kỳ kế toán năm; kỳ kế toán năm đầu tiên hoặc kỳ kế toán năm cuối cùng phải ngắn hơn 15 tháng.”

Điều kiện để được gộp quyết toán thuế TNDN

Căn cứ pháp lý là khoản 2 và khoản 3, điều 3, chương II của thông tư 78/2014/TT-BTC được ban hành vào ngày 18/06/2014 và có hiệu lực từ ngày 02/08/2014.

Hiện tại Thông tư 78 đã được sửa đổi, bổ sung bởi nhiều văn bản khác, nhưng không ảnh hưởng đến khoản 2 và khoản 3, điều 3 của thông tư 78. 

Theo đó, trong chương II, điều 3,

 “…kỳ tính thuế được xác định là năm dương lịch. Trường hợp doanh nghiệp áp dụng năm tài chính khác với năm dương lịch thì kỳ tính thuế xác định theo năm tài chính áp dụng. Kỳ tính thuế đầu tiên đối với doanh nghiệp mới thành lập và kỳ tính thuế cuối cùng đối với doanh nghiệp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi hình thức sở hữu, sáp nhập, chia, tách, giải thể, phá sản được xác định phù hợp với kỳ kế toán theo quy định của pháp luật về kế toán.”.

Trường hợp kỳ tính thuế năm đầu tiên của doanh nghiệp mới thành lập kể từ khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư và kỳ tính thuế năm cuối cùng đối với doanh nghiệp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi hình thức sở hữu, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể, phá sản có thời gian ngắn hơn 03 tháng thì được cộng với kỳ tính thuế năm tiếp theo (đối với doanh nghiệp mới thành lập) hoặc kỳ tính thuế năm trước đó (đối với doanh nghiệp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi hình thức sở hữu, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể, phá sản) để hình thành một kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm đầu tiên hoặc kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm cuối cùng không vượt quá 15 tháng.”

Như vậy:

  • Doanh nghiệp mới thành lập hoặc doanh nghiệp chuyển đổi hình thức sở hữu, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể, phá sản từ quý 4/2021 (từ ngày 3/10/2021) có thể gộp BCTC và quyết toán thuế vào năm 2022
  • Doanh nghiệp chuyển đổi hình thức sở hữu, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể, phá sản trước ngày 31/3/2022, có thể gộp BCTC và quyết toán thuế TNDN vào năm 2021

Thủ tục đề nghị gộp BCTC và quyết toán thuế TNDN với Cơ quan thuế quản lý

Để được gộp báo cáo tài chính và quyết toán thuế sang năm sau, doanh nghiệp cần phải nhanh chóng làm thủ tục đề nghị xin gộp với cơ quan thuế quản lý.

Mẫu Công văn xin gộp BCTC và quyết toán thuế TNDN 

Thời hạn nộp Công văn xin gộp BCTC và quyết toán thuế TNDN là trước thời hạn nộp Báo cáo tài chính năm xin nộp

Ví dụ: Doanh nghiệp thành lập 12/11/2021 muốn gộp BCTC và Quyết toán thuế TNDN vào năm 2022 thì phải nộp Công văn xin gộp BCTC và Quyết toán thuế TNDN trước ngày 31/03/2022.

Lưu ý khi nộp công văn:

  • Công văn xin gộp BCTC và Quyết toán thuế TNDN được tiếp nhận tại Bộ phận một cửa của Cơ quan thuế quản lý doanh nghiệp
  • Tùy các cơ quan thuế khác nhau mà họ có quy định khác nhau, DN nên:
  •  In công văn gộp báo cáo tài chính thành 03 bản và lấy mộc “công văn đến” của cơ quan thuế quản lý về lưu tại doanh nghiệp.
  •  Hỏi rõ cán bộ tiếp nhận tại bộ phận một cửa: “Có phải chờ công văn đồng ý của cơ quan thuế hay không, hay là chỉ phải nộp công văn này là được?” 

Liên lạc ngay đến TOPA để nhận tư vấn. Liên lạc 0377232202/ Tư vấn viên chuyên xử lý báo cáo tài chính.

>> Xem thêm về TOPA

Chat Zalo với tư vấn viên TOPA Chat Facebook với tư vấn viên TOPA