• Blogs
  • Bản tin
  • Giảm thuế Giá trị gia tăng (VAT) – những ngành hàng nào được giảm ?

Giảm thuế Giá trị gia tăng (VAT) – những ngành hàng nào được giảm ?

Chính phủ đã ra nghị định 15/2022 QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH MIỄN, GIẢM THUẾ THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 43/2022/QH15 CỦA QUỐC HỘI VỀ CHÍNH SÁCH TÀI KHÓA, TIỀN TỆ HỖ TRỢ CHƯƠNG TRÌNH PHỤC HỒI VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ – XÃ HỘI

Giảm Thuế VAT còn 8%

Tuy nhiên, rất nhiều doanh nghiệp còn chưa nắm bắt được chính xác về danh mục hàng hóa của mình bán ra có được giảm 2% thuế giá trị gia tăng hay không. ( Thuế VAT còn 8%)

TOPA xin được liệt kê danh mục hàng hóa KHÔNG ĐƯỢC miễn giảm thuế như sau:

  1. Các sản phẩm thuộc lĩnh vực Khai khoáng: ../giam-thue-vat-con-8-loai-tru-danh-muc-san-pham-khai-khoang/838/
  2. Các sản phẩm thuộc lĩnh vực Chế biến, chế tạo: ../giam-thue-vat-8-tru-san-pham-cong-nghiep-che-bien-che-tao/840/
  3. Các sản phẩm thuộc lĩnh vực Dịch vụ thông tin và truyền thông: ../giam-thue-vat-8-tru-dich-vu-thong-tin-va-truyen-thong/842/
  4. Các sản phẩm thuộc lĩnh vực Dịch vụ tài chính, ngân hàng và bảo hiểm: ../giam-thue-vat-8-tru-dich-vu-tai-chinh-ngan-hang-va-bao-hiem/844/
  5. Các sản phẩm thuộc lĩnh vực Dịch vụ kinh doanh bất động sản: ../giam-thue-vat-8-tru-dich-vu-kinh-doanh-bat-dong-san/846/
  6. Các sản phẩm, dịch vụ thuộc đối tượng hàng hóa, dịch vụ chịu thuế thu nhập đặc biệt: ../giam-thue-gia-tri-gia-tang-8-tru-hang-hoa-dich-vu-chiu-thue-thu-nhap-dac-biet/848/
  7. Các sản phẩm, dịch vụ thuộc đối tượng hàng hóa, dịch vụ ngành công nghệ thông tin:../giam-thue-gtgt-con-8-tru-cac-mat-hang-cong-nghe-thong-tin/851/

Nếu hàng hóa, dịch vụ mà doanh nghiệp công ty bạn cung cấp không nằm trong danh mục hàng hóa, dịch vụ này, thì doanh nghiệp có thể xuất được hóa đơn với mức VAT 8%.

Chat Zalo với tư vấn viên TOPA Chat Facebook với tư vấn viên TOPA